Bymæssige forandringsprocesser

Det fremgår tydeligt af ovenstående, at kommunen er stillet over for udfordringer af meget varieret art. Nuuk er en magnet – ikke blot for kommunens beboere, men for tilflyttere fra hele Grønland. Den primære udfordring er her at tilvejebringe det nødvendige grundlag for en udvikling, der bæredygtigt kan absorbere befolkningstilvæksten og tilbyde nye og eksisterende borgere tilstrækkeligt med boliger, jobs, service og kultur. Byens funktion som hovedstad og Grønlands visitkort skal udbygges – også som en naturlig følge af Selvstyrets indførelse og det øgede behov for en egentlig hovedstad, der kan repræsentere landet.

Til gengæld er der udfordringer med at fastholde befolkningstallet og en balanceret befolkningssammensætning i de øvrige byer og bygder. I denne bestræbelse er erhvervs- og uddannelsespolitik, herunder lokaliseringsstrategier, af særlig relevans for kommuneplanlægningen, idet de to primære årsager til flytning netop er job og uddannelse. Ydermere vil der være behov for en social indsats, idet befolkningstilbagegangen også ofte er knyttet til sociale problemstillinger i bygder og byer.

Nedenstående to projekter har gjort erfaringer med at løse kommunens meget forskelligartede udfordringer i forhold til byudvikling og forandringsprocesser med en tværgående tankegang: