Midt i verden // Midt i Nuuk

Nuuk gennemgår i disse år en forandringsproces, som rummer mange udfordringer og spændingsmomenter. Dels står flere af de større offentligt ejede boligområder over for en større forandring. Dels står Nuuk som eksponent for det stadigt større fokus, der sættes på Grønland, og som en naturlig ramme for de aktiviteter, der kan forventes at komme i fremtiden. Nuuks fysiske rammer spiller en afgørende rolle for, at Nuuk udvikler sig som by i balance, der konstant forbedrer byens generelle udviklingsmuligheder. Dette sætter nye krav til helhedsløsninger og bæredygtighed på alle niveauer og er en stor og omfattende opgave, som vil kræve indsigt og ressourcer. Det er ikke mindst en opgave, som kræver koordinering på tværs af faglige og politiske skel – en opgave som vil kræve politisk fokus.

Kommuneqarfik Sermersooq har derfor i samarbejde med Grønlands Selvstyre udarbejdet en samlet helhedsplan – NUNARSUUP QEQQANi // NUUP QEQQANi / MIDT i VERDEN // MIDT i NUUK – for områderne Tuujuk og Blok P. Helhedsplanen er blevet til som et resultat af et tværatlantisk samarbejde og er lavet efter rådgivning fra Dahl & Uhre arkitekter (Tromsø) og TNTnuuk A/S. Derudover har MDH Arkitekter (Oslo), Fantastic Norway (Oslo), 42 architects + Regional Associates (London), Asplan Viak Landskap (Oslo) M:ARC og Arkitekti (Nuuk) bidraget væsentligt til projektets udvikling. Som en væsentlig metodisk tilgang er planen lavet i løbende dialog med beboere og en lang række interessegrupper.

Opgavens grundliggende præmis er en ambition om, at området skal udvikles med et særligt fokus på det fysiske og menneskelige miljø og ressourcerigtigt byggeri. Men en bæredygtig helhedsplanlægning rummer naturligvis mere end dette, og en helhedsplan af denne type kan ikke bare handle om de konkrete fysiske forandringer. Vi må også forholde os strategisk til områdets relation til den øvrige by, erhvervsarealer, centerfunktioner, boligsociale forhold, beboersammensætningen, de økonomiske aspekter samt de politiske udfordringer og målsætninger.

Helhedsplanen er således lavet ud fra et ønske om og en vilje til at bibringe Grønlands hovedstad nye udviklingsmuligheder for byen og dens borgere – planen forsøger at stille og besvare de rette spørgsmål, der kræves for at opnå dette. Vi udforsker derfor, hvordan Nuuk kan blive et endnu dejligere sted at være, arbejde og bo, og hvordan området kan blive hjemsted for bymæssige bæredygtige innovationer. Dette bynære område må kunne mere end løse et boligproblem – området skal kunne indeholde andre ting, og bydelens forhold til egne borgere, andre bysamfund i Grønland og verden må udfordres.