Kyststien

Kyststien forløber langs kysten og tilbyder på den måde en oplevelse af Nuuks varierede kystlinje, vandets vekslende udseende og kig på tværs af vandet til landområderne rundt om Nuuk. Det er hensigten, at Nuuks borgere og gæster skal kunne færdes hele vejen langs kysten og på den måde kunne bevæge sig mellem de friholdte områder.

Forløbet langs kysten vil dog nødvendigvis blive afbrudt på enkelte strækninger, hvor bebyggelse tæt på kysten eller havneaktivitet med tilhørende afspærrede områder forhindrer færdslen. Andre steder, hvor det er terrænet, der i dag forhindrer færdslen, er det planens hensigt, at gangbroer eller terrænreguleringer skal øge tilgængeligheden. Kyststien vil åbne store muligheder for fritidsaktiviteter og sightseeing.

Stien vil blive realiseret i flere etaper, eller efterhånden som behovet viser sig.