Arkitekturpolitik

Arkitekturpolitikken skal fungere som et politisk og et administrativt værktøj, og skal sikre:

  • Kvalitet i fremtidig anlæg og byggeri
  • Mulighed for at fremhæve og værne om de særlige kvaliteter vi har i Kommuneqarfik Sermersooq
  • Fokus på kvaliteter i det fysiske rum, og dermed en investering i fremtiden og mulighed for vækst
  • Inddragelse af interessenter som arkitekter, entreprenører og interesseorganisationer

Arkitekturpolitikken kan downloades her: arkitekturpolitik_dk.pdf

Byatlas

Byatlas over Nuuk skal danne grundlag for en dialog mellem borgere og politikere om byen arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier. Det skal læses som et oplæg til overvejelser om, hvilke historier Nuuks bygningsarv skal repræsentere, og hvordan vi
bedst sikrer at de videreføres.

Byatlas kan downloades her: byatlas_dk_web.pdf (20.1 MB)