Kuummiut

Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode:

  • Arbejde for, at boligmassen istandsættes og vedligeholdes løbende gennem inddragelse af befolkningen
  • Fortsat arbejde med at udvikle de to bygder som center for indhandling og forarbejdning af fisk

Tasiilaq-områdets største bygd er Kuummiut, der ligger nordøst for Tasiilaq – på østsiden af Ammassalik-fjorden. Navnet Kuummiut betyder 'Elvens beboere'.

Bostedets lokalsamfundsprofil kan downloades her: kuumiut_dk_ny.pdf

Ændringer i delområder

Bestemmelserne er i begrænset omfang justeret, så strukturen er i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 17 (lov om planlægning og arealanvendelse), §20. Desuden er de generelle bestemmelser indarbejdet i de specifikke, overordnede bestemmelser. Afgrænsningen af delområder er ændret i en række tilfælde, som kan sammenfattes under tre overskrifter:

  • Justeringer af delområderne inden for de udpegede fokusområdet med henblik på at sikre grundlaget for de ønskede udviklinger og omdannelser.
  • Justeringer som følge af princippet om at sikre en sammenhængende, offentlig forbindelse langs kysten.
  • Opdateringer, hvor de overordnede bestemmelser af varierende årsager har været uddaterede.

De generelle bestemmelser gælder for alle kommunens delområder i by, bygd og det åbne land. Bestemmelserne er generelle og tager ikke hensyn til de lokale forhold i delområderne. Målet med at have sådanne bestemmelser er at give borgerne grundlæggende ensartede basisbestemmelser med ensartede vilkår i alle byer, bygder og det åbne land. De generelle bestemmelser giver fælles retningslinjer for den konkrete planlægning og arealadministration i alle byer, bygder og det åbne land.

Delområder

 

loading image
Henter kort...
static-map