Generelle bestemmelser

Områdeafgrænsningerne er fastlagt i henhold til disse anvendelseskategorier. Hvor delområderne i byerne er betegnet med anvendelseskategorierne A-E, er delområderne i det åbne land betegnet med kategorierne K-O

Områdekategorier i bostederne:

  • Boligområder (A-områder)
  • Erhvervs- og havneområder (B-områder)
  • Områder til fælles formål (C-områder)
  • Friholdt område og større fritidsanlæg (D-områder)
  • Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg (E-områder)

Områdekategorier i det åbne land:

  • Områder til fritidshytter og sommerhuse m.v. (K-områder)
  • Områder af særlig rekreativ karakter (L-områder)
  • Områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v. (M­-områder)
  • Områder til teknik og infrastruktur m.v. (N-områder)
  • Områder, der friholdes (O-områder)

Specifikke, overordnede bestemmelser for de enkelte delområder, såvel som afgrænsningen af områderne, er fastlagt i delområderne.

Generelle bestemmelser for alle områdetyper

De generelle bestemmelser i listen til venstre gælder for alle kommunens delområder i by, bygd og det åbne land. Bestemmelserne er generelle og tager ikke hensyn til de lokale forhold i delområderne. Målet med at have sådanne bestemmelser er at give borgerne grundlæggende ensartede basisbestemmelser med ensartede vilkår i alle byer, bygder og det åbne land. De generelle bestemmelser giver fælles retningslinjer for den konkrete planlægning og arealadministration i alle byer, bygder og det åbne land.