Qeqertarsuatsiaat

Qeqertarsuatsiaat ligger ca. 130 kilometer syd for Nuuk og omkring 130 kilometer nord for Paamiut. Hovedparten af befolkningen flyttede til i slutningen af 1940’erne. Erhvervsgrundlaget i Qeqertarsuatsiaat var tidligere torskefiskeri og fangst. Den generelle tilbagegang på landsplan for torskefiskeriet i 1990’erne ramte også Qeqertarsuatsiaat og medførte en befolkningsmæssig tilbagegang i bygden. I 1980’erne og starten af 1990’erne, da torskefiskeriet satte sit store præg på bygden, boede der op til 350 indbyggere i Qeqertarsuatsiaat.

Bostedets lokalsamfundsprofil kan downloades her: qeqertarsuatsiaat_da_final.pdf

Ændringer i delområder

Bestemmelserne er i begrænset omfang justeret, så strukturen er i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 17 (lov om planlægning og arealanvendelse), §20. Desuden er de generelle bestemmelser indarbejdet i de specifikke, overordnede bestemmelser.

Afgrænsningen af delområder er ændret i en række tilfælde, som kan sammenfattes under tre overskrifter:

  • Justeringer af delområderne inden for de udpegede fokusområdet med henblik på at sikre grundlaget for de ønskede udviklinger og omdannelser.
  • Justeringer som følge af princippet om at sikre en sammenhængende, offentlig forbindelse langs kysten.
  • Opdateringer, hvor de overordnede bestemmelser af varierende årsager har været uddaterede.

De generelle bestemmelser gælder for alle kommunens delområder i by, bygd og det åbne land. Bestemmelserne er generelle og tager ikke hensyn til de lokale forhold i delområderne. Målet med at have sådanne bestemmelser er at give borgerne grundlæggende ensartede basisbestemmelser med ensartede vilkår i alle byer, bygder og det åbne land. De generelle bestemmelser giver fælles retningslinjer for den konkrete planlægning og arealadministration i alle byer, bygder og det åbne land.

Delområder

 

loading image
Henter kort...
static-map