Paamiut-området

I Paamiut-området er flyttemønstret ikke så entydigt som i resten af kommunen. Nettofraflytningen fra Paamiut er på 163 personer i perioden. Paamiut by har især flytteudveksling med resten af kommunerne (58% af alle flytninger), og i anden række med Nuuk (36% af alle flytninger). Byen har et flytteunderskud ift. begge områder. Flytninger til og fra de øvrige bosteder i området tegner sig kun for en meget lille del af flytningerne (4%).

Flytningerne fra Paamiut til andre kommuner sker især til Qaqortoq, Narsaq, Sisimut, Maniitsoq og Ilulissat (disse fem dækker to tredjedel af Paamiuts fraflytninger til andre kommuner). Af de øvrige bosteder har Arsuk den største flytteudveksling med Paamiut by, med lidt over en fjerdedel af deres flytninger.

Nettotilflytning -163 personer
- fra øvrig Paamiut-område 18,4 %
- fra Nuuk-området -73,0 %
- fra Tasiilaq-området 3,7 %
- fra Ittoqqortoormiit-området 1,2 %
- fra det øvrige Grønland -47,9 %

Tabel: Tilflytning til Paamiut 2004-2014, Grønlands Statistik

Samlet set har Paamiut-området en de største relationer til bosteder i andre kommuner og til Nuuk. Der er kun begrænset flytning mellem bosteder i området, hvorfor Paamiut heller ikke i udpræget grad kan forstås som en hovedby i området. Det skal indgå i den videre planlægning, hvordan fraflytningen kan mindskes og tilknytningen til kommunen øges.