Tujuuk og Blok P

Midt i Verden // Midt i Nuuk er en helhedsplan for områderne ved Tuujuk og Blok P. Den er udarbejdet ud fra et ønske om at bibringe Grønlands hovedstad og dens borgere nye udviklingsmuligheder. Byer er grundlæggende skabt for mennesker, og byens væsentligste rolle er at skabe grobund for et fællesskab, der kan generere trivsel og vækst.

Helhedsplanen udforsker derfor, hvordan Nuuk kan blive et endnu bedre sted at være, arbejde og bo. Planen forsøger at stille og besvare de rette spørgsmål, der kræves for at opnå dette. Hvilken rolle bydelen vil kunne spille i Nuuks generelle udvikling, og hvad området skal kunne tilbyde byen og byens borgere – som helhed?

Helhedsplanen er lavet i løbende dialog med beboere og interessegrupper og tager udgangspunkt i en politisk målsætning om, at området skal udvikles med et særligt fokus på det fysiske og menneskelige miljø og på ressourcebesparende byggeri.

På baggrund af helhedsplanen er der udarbejdet en strukturplan for området. Strukturplanen fokuserer på landskab og uderum som det element, der kan strukturere en etapevis udbygning af området. Strukturplanen indeholder en landskabsskitse, en række energi- og miljømål for udbygningen af området, samt en plan for udearealerne.

Strukturplan // Tuujuk og Blok P: strukturplan_tuujukogblokp_dk_kal.pdf