Bådoplag

Stk. 1. Såfremt både placeres i delområder, der i kommuneplanen er udlagt til bådoplag, gives en permanent arealtildeling.

Stk. 2. Såfremt både placeres i delområder, der i kommuneplanen er udlagt med en anden anvendelsesbestemmelse end til bådoplag, men som endnu ikke er taget i brug, gives en tidsbegrænset arealtildeling i op til 1 år.

Stk. 3. Den til enhver tid gældende vedtægt for bådoplæg gælder, og supplerer nærværende bestemmelser for Kommunalbestyrelsens bestemmelser for arealtildelinger.