Nationale projekter

I de fleste bosteder i kommunen kan den mere eller mindre forudsigelige udvikling, der er skitseret for de enkelte bosteder, blive påvirket afgørende af udefrakommende faktorer eller begivenheder. Det drejer sig naturligvis først og fremmest om potentialerne inden for råstofområdet, der – hvis de bliver aktualiseret – kan ændre bosætnings- og flyttemønsteret både lokalt og regionalt. Herudover kan der ske ændringer i de infrastrukturelle forhold – først og fremmest lufthavnsplaceringerne.

I udarbejdelsen af hovedstrukturerne er der blevet opereret med udviklingsmuligheder på kort, mellem og lang sigt. Det har gjort det muligt at synliggøre kortsigtede fællestræk ved forskellige langsigtede udviklingsmuligheder og har således været med til at gøre hovedstrukturerne mere robuste.

I underafsnittene er de to væsentligste ufastlagte forhold på nationalt niveau – råstofferne og infrastrukturen – kort beskrevet for at give et indtryk af de faktorer, der kan afstedkomme væsentlige ændringer i kommuneplanlægningen i perioden.