Paamiut Asasara

Paamiut Asasara er et helhedsorienteret børne- og familieprojekt, der blev igangsat i 2008. Projektet, der både er brugerstyret og forskningsbaseret, handler i stadig stigende grad om at engagere borgerne i udviklingen af et lokalsamfund indefra.

Projektet tager udgangspunkt i en række interview gennemført i 2004 og en levevilkårsundersøgelse gennemført i 2005. Heri blev det afdækket, at følgende udfordringer blev anset som de største af befolkningen i Paamiut:

  • Den manglende kvalitet af undervisningen i folkeskolen
  • Den udbredte vold og det udbredte alkohol-, hash- og kombinationsmisbrug
  • Arbejdsløsheden
  • Omsorgssvigtet af børn og unge

Projektet er således tværfagligt, idet de primære udfordringer omhandler alt fra sundhed, forebyggelse og børnetrivsel til uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold. I forhold til den planlægningsmæssige indsats vil det desuden være oplagt også at inddrage byrum og byomdannelse samt boligsociale forhold, idet byen er præget af forladte bygninger.

Projektet udvikles fortsat, og det er forventningen, at konceptet i 2012-2013 kan spredes ud til andre dele af Kommuneqarfik Sermersooq og Grønland og ud i den store verden til gavn for de samfund, projektet foregår i.