Hovedstadsstrategi

Nuuk er mulighedernes by

Alle er enige om, at vi har en fantastisk by, og at vi har store muligheder for vækst og udvikling. Mulighederne ligger derude. Arktis er for alvor kommet på verdenskortet de senere år. Det er nu, vi skal gribe mulighederne. Der er også udfordringer. Fremadrettet bliver der et stort pres på den offentlige økonomi, hvis i ikke gør noget. Vi bliver nødt til at skabe fl ere private arbejdspladser. Der skal tjenes penge, så vi også i fremtiden har råd til en god levestandard.

Lige nu er vi i en gunstig situation. Økonomien er god, og vi har mulighed for at investere, men vi ved også, at økonomien på lidt længere sigt vil komme under pres. Derfor skal vi være omhyggelige med at investere i det rigtige. Vi vil investere i bedre rammer for vækst, som kan skabe nye indtægter, og i effektiviseringer, der begrænser vores udgifter. Det vil bidrage til at sikre fremtidens velfærd, og til at Kommuneqarfik Sermersooq kan blive økonomisk uafhængig. Udnyttelse af vores vækstmuligheder vil kræve store investeringer. Kommunen er klar, men vi er også meget bevidste om, at en stor del af investeringerne skal komme udefra.

Hovedstadsstrategi med to vigtige budskaber

Det ene budskab er, at menneskelig og økonomisk vækst skal bære Nuuks udvikling. De to ting hænger uløseligt sammen. Når vi styrker de menneskelige ressourcer, skaber vi grundlag for økonomisk vækst, og økonomisk vækst giver os råd til at investere i menneskelig udvikling. Økonomisk og menneskelig vækst skal gå hånd i hånd og har lige høj prioritet. For mange står uden for samfundslivet. Det er både et problem for det enkelte menneske og et problem for vores by og samfund. Flere skal have et arbejde, flere skal have en uddannelse, flere skal have lyst til at starte virksomhed, og flere skal engagere sig i kunst, kultur og kreative aktiviteter. Vi skal i det hele taget engagere os mere i hinanden.

Det andet budskab er, at kilderne til Nuuks udvikling skal findes både internationalt og lokalt. Når vi tænker udvikling skal vi både tænke lokalt, nationalt og internationalt. Som en lille hovedstad i en lille national økonomi er vi nødt til at orientere os internationalt. Vi kan ikke producere alt i Grønland. Fremtidens velfærd afhænger i høj grad af, at vi er dygtige til at udnytte mulighederne internationalt. Men det er lokalt, i vores by, vi skal finde de bæredygtige løsninger. Det er her vi skal skabe rammerne for det gode liv og for erhvervsliv og investeringslyst.

 

Hovedstadsstrategi for Nuuk

Read the English version of the Capital Strategy here: Capital Strategy for Nuuk