Erhvervsstruktur

Generelt arbejdes der med en tostrenget tilgang til udviklingen af erhvervsarealer i Nuuk:

Lettere erhverv i form af arealer til kontorformål, service og liberale erhverv koncentreres primært i centrum, hvor synergieffekten og den interne tilgængelighed forventes at være størst. En stor del af behovet forventes dækket som en del af den udvikling, der foregår inden for fokusområderne i midtbyen.

Tungere erhverv i form af arealer til forsynings-, transport-, industri- og håndværksvirksomhed placeres i et samlet område med udgangspunkt i den nye Atlanthavn og de eksisterende erhvervsområder ved Pukuffik. Tilsammen udgør dette område, Erhvervsbåndet, et fokusområde i den kommende periode

I forbindelse med ny hovedstruktur for Nuuk er dele af erhvervsbåndet detailplanlagt og der udlagt nye erhvervsområder indenfor erhvervsbåndet og i Siorarsiorfik.