Bevaringsværdige bygninger

Det er en konkret arkitektonisk vurdering, om det er muligt at ændre på bygningen i forhold til bygningens stil, detaljering mv. De primære hensyn er derfor bygningens beliggenhed, arkitektur og historisk værdi. Der skal derfor ansøges om byggetilladelse ved alle udvendige ændringer jf. bekendtgørelse nr. 31 af 30. oktober 1991.