Frilandsplan nr. 2 - Hytter i Nuup Kommunea

Frilandsplan nr. 2, Hytter i Nuup Kommunea omhandler et område uden for Nuuk, som mod nord er afgrænset af kommunegrænsen til Maniitsoq og mod syd er afgrænset af Sermilik.

Planen udpeger de områder, hvor indenfor fremtidige hytter kan opføres. Indenfor disse områder overdrages kompetencen til at meddele arealtildeling til Nuup Kommunea. Etablering af andre forhold end hytter - indenfor eller udenfor de udpegede områder - er ikke omfattet af denne plan.

Planen tager afsæt i en beskrivelse af forskellige lokaliteter i det åbne land. Denne beskrivelse skal tydeliggøre, dels hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at etablere hytter på visse lokaliteter, og dels redegøre for hvorfor der på andre lokaliteter kan opføres hytter. Der er ved beskrivelse af de udpegede områder taget et landskabeligt hensyn til, om området er egnet til opførelse af hytter, men der er ikke vurderet om stedet i øvrigt et egnet til hytter, f.eks. med hensyn til opankringsmuligheder, vindforhold, rindende vand o.a.

Frilandsplan nr. 2, Hytter i Nuup Kommunea.