Bosætningsmønster

Sammenhængen mellem borgernes bosætningsvalg, flyttemønster og muligheder for beskæftigelse er afgørende for kommuneplanlægningen og forståelsen af kommunens fysiske struktur. På de næste sider er der foretaget en overordnet analyse, der giver et billede af kommunens struktur og interne sammenhænge baseret på befolkningsudvikling, flyttemønster og erhvervsstruktur: Hvor bor kommunens borgere, hvor flytter de til, og hvor er der arbejde at få?