Befolkningsudvikling

Skatte- og Velfærdskommissionens rapport ”Vores velstand og velfærd – kræver handling nu” slår på første side fast i overskriftsform, at ”status quo er ikke en mulighed”. Det har også været et pejlemærke for Kommuneqarfik Sermersooq i formuleringen af hovedstrukturen for kommunen under ét.

I redegørelsen til denne kommuneplan er der udarbejdet en analyse af kommunens bosætnings- og flyttemønster for nærmere at afdække kommunens udfordringer i forhold til planlægningen. De væsentligste pointer fra analysen er, at:

  • Nuuk og Tasiilaq oplever en fremgang i befolkningstallet, mens alle øvrige bosteder har en tilbagegang
  • Flytninger fra bosteder med befolkningsnedgang først og fremmest sker til den nærmeste by og dernæst til Nuuk
  • Byer med et 'tilflytningsopland' har en betragteligt større basis for bæredygtig vækst, der først forsvinder, idet oplandet affolkes (som eksempel har Ittoqqortoormiit oplevet konstant vækst indtil midten af 0'erne, hvor bygderne omkring byen endeligt affolkedes. Siden dette tidspunkt har der været en forholdsvis kraftig tilbagegang i befolkningen)
  • Omfanget, retningen og karakteren af flytningerne i perioden giver anledning til at anskue kommunen som en række ’geografier’ med større eller mindre relation til hinanden