• /
  • Nassuiaat /
  • Pilersaarutinik atorunnaarsitsinerit

Pilersaarutinik atorunnaarsitsinerit

Siunnersuut Sermersooq kommunimut pilersaarut 2028
Sermersooq kommunimut pilersaarut 2024
Pilersaarusioriaaseq 2011

Kommunimut pilersaarut

 

  Pilersaarutip taaguutaa Linke
  Kommunimut pilersaarutip Sermersooq 2024 Kommunimut_pilersaarummut_tikilluarit.pdf (53.8 KB)
Kommune.pdf (321.5 KB)
Inoqarfiit.pdf (1.2 MB)
Aalajangersakkat.pdf (162.9 KB)
Immikkoortunut_pilersaarutit.pdf (12.5 MB)
Nunaminertamik_atugassiineq.pdf (120.2 KB)
Nassuiaat.pdf (577.9 KB)
  Kommunimut Pilersaarut 2005 - 2014 del_1_kal.pdf (8.8 MB)
del_2_kal.pdf (10.8 MB)
del_3_kal.pdf (9.4 MB)
del_4_kal.pdf (11.1 MB)
del_5_kal.pdf (7.2 MB)
  Paamiut kommuneplan 1996-2011 paa_kommuneplan_19962011.pdf (2.4 MB)
  Ivittut kommuneplan 2007-2017 ivituut_kommuneplan_samlet.pdf (5.1 MB)
  Ittoqqortootmiit kommuneplan 1998-2010 kommuneplan_ittoqqortoormiit.pdf (5.5 MB)
  Ammassallip kommunianut pilersaarut 2005-2016 del_1_kal.pdf (1.6 MB)
del_2_kal.pdf (8.4 MB)
del_3_kal.pdf (14.7 MB)
del_4_kal.pdf (19.6 MB)
del_5_kal.pdf (5 MB)
del_6_kal.pdf (3.5 MB)

Kommunimut pilersaarummut tapiliussat immikkoortullu ilaani pilersaarutit pillugit takussutissiaq

Nuuk

Atortussaajunnaartitsineq / taamaatitsineq

 

Immikkoortup ilaa Pilersaarutip taaguutaa Linke
1A1 Kujallerpaani inissiaqarfik 1a1_kn.pdf (12 mb)
1A6 Avannarlerni Gertrud Rasksvej-milu inissiaqarfiit 1a62_kn.pdf (4.8 MB)
1A18 C.E. Jansensvej eqqaani inissiaqarfik 1c181_kn.pdf (373.2 KB)
1B1 Nuummi umiarsuarnut imarpikkoorutinut umiarsualivik 1b11_kn_ophaevet.pdf (2.2 MB)
1B3 Nuukullammi inuussutissarsiuteqarfik 1b3_lp_kn.pdf (3 MB)
1C2 Dronning Ingridip Napparsimmavissua 1c21_kn_ophaevet.pdf (2.6 MB)
1C3 Aqqusinersuaq Qiterisaqarfik 1c31_kn_ophaevet.pdf (497.8 KB)
1C8 Nuummi illoqarfiup qeqqa 1c85_kn_ophaevet.pdf (2.7 MB)
1C12 Aqutsisoqarfik 1c126_kn_ophaevet.pdf (3.1 MB)
1C14 Nuutoqaq  1c142_kn_ophaevet.pdf (617.7 KB)
1C15 Ilinniarfissuaqarfiup eqqaa 1c15_kn_ophaevet.pdf (1.7 MB) 
1C26 Nuukullammi Qiterisaqarfik 1c241_kn.pdf (2.4 MB)
1C30 Tuujummi Qiterisaqarfik 1c301_dk_ophaevet.pdf (9 MB) 
1D4 Nuup arsaattarfia 1d42_kn_ophaevet.pdf (1.3 MB)
2B1 Industrivejimi inuussutissarsiuteqarfik 2b11_kn.pdf (399 KB)
2B2 Nuummi containerersortunut umiarsualivik 2b23_kn.pdf (7.9 MB)
2B4 Qeqertat Eqqaaveqarfiugallartoq 2b41_kn_ophaevet.pdf (1.5 MB)
3A5   3a51_kn_ophaevet.pdf (243.3 KB)
3A8 Iiminami inissiaqarfik 3a82_kn_ophaevet.pdf (1.7 MB)
3B1 Pukuffimmi inuussutissarsiuteqarfik 3b11_kn_ophaevet.pdf (429.5 KB)
3D1 Annersuarmi nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsoq 3d13_kn_ophaevet.pdf (677 KB) 
3E5 Nuummi Mittarfik 3e51_kn.pdf (821.8 KB)
3E5 Nuummi Mittarfik 3e51_kn.pdf (1.4 MB)
4A4 Igimami inissiaqarfik 4a41_kn_ophaevet.pdf (1.6 MB)
4A5 Suloqqami inissiaqarfik 4a51_kn_ophaevet.pdf (3.4 MB)
4A6 Pinguaraq, Nuuk kpt_4a6_kal.pdf (4.3 MB)
4C1 Pisissiani Qiterisaqarfik 4c1_kn_ophaevet.pdf (10 MB)

Paamiut

Atortussaajunnaartitsineq / taamaatitsineq

 

Immikkoortup ilaa Pilersaarutip taaguutaa Linke
20C2 Paamiuni  illoqarfiup qeqqa 20c21_2_kn.pdf (3 MB)(737.3 KB)  
20B5 Mittarfiup aqqusernata nutaap eqqani inuussutissarsiuteqarfik umiarsualiveqarfillu   20e41_kn.pdf (793.1 KB)

Ittoqqortoormiit

Atortussaajunnaartitsineq / taamaatitsineq

 

Immikkoortup ilaa Pilersaarutip taaguutaa Linke
       

Tasiilaq

Atortussaajunnaartitsineq / taamaatitsineq

 

Immikkoortup ilaa Pilersaarutip taaguutaa Linke
30A12 Akitternip avannamut kangiatungaani inissiaqarfik 30a121_kn_ophaevet.pdf (550.1 KB)  
30B2 Ittimiini umiarsualivik 30b21_30b31_30e91_dk_ophaevet.pdf (1.2 MB)  
30B3 Eqqaavimmut-mi inuussutissarsiuteqarfik 30b21_30b31_30e91_dk_ophaevet.pdf (1.2 MB)  
30E9 Ujaqqanik piiaaffik 30b21_30b31_30e91_dk_ophaevet.pdf (1.2 MB)