Aallaqqaasiut

Kommunimut pilersaarummut kommunimi nunaminertat tamarmik ilaatinneqartut: illoqarfiit, nunaqarfiit, asi aamma Sermersuup ilaa kommunimut killeqarfiup iluaniittoq.

Kommunimut pilersaarummi ”aalajangersakkat nalinginnaasut” kommunimut tamarmut atuuttut tullinnguuttut makku aalajangersarneqarput, tassa imaappoq Kommuneqarfik Sermersuumi immikkoortut ilaat tamarmik. Aalajangersakkat nalinginnaasut immikkoortut ilaannut ataasiakkaanut aalajangersakkanut pingaarnernut ilassutaapput. Aalajangersakkat nalinginnaasut nunaminertanik atuinerit pillugit kommunalbestyrelsip pilersaarusiorneranut aqutsineranullu pituttuisuupput, immikkoortut ilaat pillugit pilersaarutini allanik aalajangersaasoqarsimanngippat.
Kommunimut pilersaarummi kommunimi immikkoortut ilaat tamaasa aamma kommunimut pilersaarummi sukumiisumik aalajangersakkat sanaartornernut killiliussaasut tamatumalu kingorna aalajangersakkanik sukumiisunik pilersaarusiornernut tunngaviusut aalajangersarneqarput:

  • Pilersaarusiorneq nunaminertanillu atuineq pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. novembari 2010-meersoq aallaavigalugu aalajangersakkat nalinginnaasut pingaarnerit arlallit aalajangersarneqarput.
  • Immikkoortut ilaannut ataasiakkaanut aalajangersakkat pingaarnerit ilutsimut pingaarnermut ilaatinneqarput.
  • Aalajangersakkat sukumiisut aalajangersakkanut pingaarnernut akerliussanngillat.

Aalajangersakkat nalinginnaasut kommunimi illoqarfinnut, nunaqarfinnut asimullu tamanut atuupput. Aalajangersakkat nalinginnaasuupput aamma najukkami immikkoortut ilaanni pissutsinik eqqarsaatiginnittuunatik. Taamatut aalajangersagaqarnermi siunertarineqartut tassaapput innuttaasut tunngaviusumik aalajangersakkanik assigiinnik aamma illoqarfinni, nunaqarfinni asimilu assigiinnik atugassaqartitsilluni tunineqarnissaat. Aalajangersakkani nalinginnaasuni illoqarfinni tamani tigussaasunik pilersaarusiornerit nunaminertanillu aqutsinerit ataatsimut malittarisassiorneqarnissaat anguniagaavoq. Illoqarfinni, nunaqarfinni asimilu immikkoortut ilaannut aalajangersakkat pingaarnerit najukkani pissutsinut naleqqussakkat akuttunngitsumillu eriaginninnissaq, avammut timmullu isikkiviit il.il. pillugit immikkut ittunik aalajangersagartallit aamma atuupput.

Aalajangersakkani sukumiisuni kommunimut pilersaarummi malittarisassat itisilerneqarnissaat nassuiaqqissaarneqarnissaallu siunertarineqarpoq; immikkoortut ilaanni sukumiinerusumik killeqarfilinni susoqarsinnaaneranut tunngasut. Taamaalilluni pissutsinut aalajangersakkanut pingaarnernut akerliusunik sukumiisunik aalajangersagaliortoqarsinnaanngilaq. Anginerusunik illuliortoqarnissaanut atortulersuisoqannginneranilu aamma illunik anginerusunik isaterilinnginnerni sukumiisunik aalajangersagaliortoqassaaq.